BigCommerce logo

Rapporter ulovlig innhold

Dette nettstedet inneholder informasjon som gjelder EUs lov om digitale tjenester (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/​2065 av 19. oktober 2022 om et indre marked for digitale tjenester og om endring av direktiv 2000/​31/​EF) ("DSA").

Utpekt kontaktpunkt

I samsvar med artikkel 11 og 12 i DSA er e-postadressen DSAcompliance@bigcommerce.com utpekt som BigCommerces kontaktpunkt for kommunikasjon med medlemsstatens myndigheter, EU-kommisjonen, European Board for Digital Services og mottakere av tjenesten. DSA-kommunikasjon som sendes til BigCommerce skal være på engelsk.

Varsels- og handlingsportal

I henhold til artikkel 16 i DSA kan representanter fra myndighetene, pålitelige varslere og allmennheten bruke lenken nedenfor til å sende inn varsler om ulovlig innhold på nettstedet vårt eller forhandlernes nettsteder.

Klagemuligheter

I henhold til DSA har de som sender inn rapporteringer rett til å motta informasjon om tilgjengelige klagemuligheter i forbindelse med visse beslutninger tatt av BigCommerce. Hvis du tidligere har sendt inn et varsel i henhold til DSA gjennom ovennevnte varsels- og handlingsportal, mottatt et varsel om avgjørelsen og er bekymret for utfallet, kan du sende inn en klage.